Šiemet Vilniuje vyko Europos kelių direktorių konferencijos (angl. -Conference of European Directors of Roads, sutrumpintai CEDR) Vadovų komiteto posėdis. Europos transporto politiką formuoti padedančios institucijos veikloje aktyviai dalyvauja ir Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD), šiemet pirmininkaujanti CEDR.

Tarp Europos kelininkų – lygiaverčiai partneriai

Europos kelių direktorių konferencija  - tai Europos Sąjungos (ES) šalių narių kelininkų administracijų vadovų asociacija, kurios veikla vykdoma per Vadovų ir Vykdantįjį komitetus. CEDR glaudžiai bendradarbiauja su ES institucijomis, padeda formuoti Europos transporto politiką. Lietuva 2012 metais kaip tik ir pirmininkauja šiai asociacijai. CEDR Vadovų komitetui pirmininkauja LAKD direktorius Skirmantas Skrinskas, Vykdančiajam komitetui – direktoriaus pavaduotojas Algimantas Janušauskas. Šiais metais CEDR pagrindinės aktualijos – strateginių tyrimų planas 2013 metams ir transporto tyrimų konferencija Atėnuose.
CEDR – viena iš tarptautinių organizacijų, kurių veikloje aktyviai dalyvauja LAKD. Lietuvos kelininkų tikslai ir uždaviniai tarptautinėse organizacijose yra neatski¬riami nuo bendrų šalies užsienio politikos ir ilgalaikės valstybės raidos strategijos už¬davinių: siekiama puoselėti bendradarbiavimą regione ir užsienyje, tapti efektyviu ES nariu, stiprinti Lietuvos autoritetą pasaulyje, skleisti tolerancijos ir dialogo vertybes.
LAKD dalyvauja šių tarptautinių kelininkų organizacijų veikloje: PIARC (Pasaulinė kelininkų asociacija) - nuo 1994 metų, CEDR (Europos kelių direktorių konferencija) - nuo 2004 metų, BRA (Baltijos šalių kelininkų asociacija) - nuo 1932 metų, atnaujinta nuo 1989 metų, TEM (Transeuropinis šiaurės–pietų magistralės projektas) - nuo 1994 metų.

Pasaulinės asociacijos vadovybėje

Pasaulinė kelininkų asociacija (sutrumpintai PIARC), vienija valstybines kelininkų or¬ganizacijas 129 valstybėse. Tai – nepolitinė ir ne pelno siekianti asociacija, kuriai 1970 metais buvo suteiktas konsultacinis statusas prie Jungtinių Tautų Ekono¬minės ir socialinė tarybos. Ši organizacija yra pasaulinis lyderis diegiant ir prižiūrint naujų technologijų diegimą kelių statybos srityje. Ši organizacija taip pat perteikia geriausią įvairių šalių kelininkų sukauptą praktiką.

PIARC be kitų dalykų taip pat suteikia galimybę savo nariams tarptautiniuose forumuose analizuoti ir diskutuoti daugeliu klausimų, liečiančių kelių transportą, surasti ir vystyti geriau¬sius praktinius sprendimus, gauti priėjimą prie tarptautinės kelininkų informacijos.
PIARC veikla suskirstyta į 4 metų ciklus, veikia strateginio planavimo, finansų, tarptautinių ryšių, technologijų pasikeitimo komitetai, nagrinėjamos tokios strateginės temos, kaip eismo saugumas, kelių infrastruktūros kokybė, kelių transporto sistemos vystymas. Kelių inžinieriai iš viso pasaulio aktyviai dalyvauja komitetų veikloje, rengia seminarus, publikuoja straipsnius. Ciklo pabaigoje tradiciškai rengiamas pasaulinis kongresas, kurio metu komitetai, komisijos atsiskaito už nuveiktą ketverių metų darbą. Lietuvą PIARC atstovauja LAKD direktorius Skirmantas Skrinskas ir Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas Algirdas Radauskas.
2012–2015 metų cikle, taupant lėšas, į techninius komitetus vietoj keturių deleguojami du žmonės: Kelių skyriaus vedėjas Zigmantas Perveneckas dirbs Kelių dangų komitete, o direktoriaus pavaduotojas Egidijus Skrodenis – Kelių transporto sistemų ekonomikos ir socialinės plėtros komitete. Lietuvos pasiekimai PIARC yra gerai įvertinti - nuo 2011 metų direktorius Skirmantas Skrinskas yra išrinktas į PIARC vykdantįjį komitetą.

Pirmininkauja Baltijos kelininkams

Dar viena iš tarptautinių kelininkų organizacijų, kurios veikloje aktyviai dalyvauja Lietuvos kelininkai - Baltijos šalių kelininkų asociacija (angl. Baltic Road Association, sutrumpintai BRA) –vieni¬janti trijų Baltijos šalių kelininkų organizacijas. Ši organizacija sukurta dar tarpukaryje, pirmasis susitikimas įvyko 1932 m.
Tai pagrindinė bendra kelininkų organizacija Baltijos šalyse. Intensyvus regioninis bendradarbiavimas, jo skatinimas, dalijimasis teigiamu patyrimu šioje organizacijoje yra išskirtinis Lietuvos kelininkų prioritetas.
Asociacija drauge su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Rygos technikos universitetu ir Talino technikos universitetu yra įsteigusi pasaulyje pripažinimą pelniusį mokslinį žurnalą „Baltijos šalių kelių ir tiltų inžinerija“.
Veikla vykdoma per BRA tarybą, kuri suformuota skiriant po keturis atstovus iš kiekvienos šalies ir techninius komitetus. BRA konferencijos rengiamos kas ketverius metus. Jos yra atviros viso pasaulio kelininkams ir sulaukia ypač daug dėmesio iš Šiaurės, Vidurio ir Rytų Europos šalių specialistų. Konferencija yra tarsi ketverių šalies vadovavimo metų darbo vainikavimas. 2013 metų rugpjūtį Vilniuje vyks XXVIII tarptautinė Baltijos šalių kelininkų konferencija „Keliai visuomenei“, taip pat baigsis Lietuvos pirmininkavimo BRA laikas – jį perims Estija.
Specialistai teigia, kad dalyvavimą Baltijos šalių kelininkų asociacijos veikloje sunku pervertinti. Šios veiklos svarbos ne¬galima nei pasverti gramais, nei pamatuoti metrais. Svarbiausia yra bendravimas su kolegomis iš kitų šalių, keitimasis informacija, bendrų tikslų įgyvendinimas. Ne veltui Baltijos šalių kelininkų asociacija kitoms šalims rodoma kaip bendra¬darbiavimo pavyzdys. Pavyzdžiui, IRF ir Pasaulio banko prašymu, Bulgarijoje ir Serbijoje buvo skaitomi pranešimai apie asociacijos veiklą, o PIARC visam pasau¬liui parodė ypač sėkmingą Baltijos ir Šiaurės šalių kelininkų asociacijų bendra¬darbiavimą. Būtent BRA atsirado projekto „Via Baltica“ idėja.

Bendradarbiauja tarptautiniuose projektuose

Lietuva pasižymi ir kituose tarptautiniuose projektuose, pvz., tarptautines Europos automagistrales tiesiančias šalis Centrinėje ir Vidurio Europoje vienijančiame Jungtinių Tautų Euro¬pos ekonominių reikalų komisijos projekte, sutrumpintai vadinamame TEM (angl. Trans-European Motorway). TEM priežiūros komitetas renkasi du kartus per metus, Lietuvos automobilių kelių direkciją komitete atstovauja Remigijus Lipkevičius.
Vertinami tarptautinėje arenoje
Vasaros pabaigoje Lietuvoje lankėsi PIARC generalinis sekretorius Žanas Fransua Kortė (Jean Francois Corte). Vizito metu LAKD svečias susitiko su direkcijos vadovu Skirmantu Skrinsku ir Tarptautinių ryšių skyriaus vedėju Algirdu Radausku, kurie yra PIARC tarybos nariai.
Susitikime su Ž. F. Kortė aptartos galimybės pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp PIARC ir Baltijos šalių kelininkų asociacijos (BRA). Šį klausimą PIARC dar svarstys su Latvijos ir Estijos kelininkais. Manoma, kad sutartis bus pasirašyta šį rudenį Liucernoje, kur vyks PIARC tarybos posėdis.

Prižiūri valstybės turtą

Aktyviai veikdama tarptautinėse organizacijose, LAKD sukauptą patirtį pritaiko atlikdama pagrindinį savo darbą – organizuodama bei koordinuodama valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą bei plėtrą. Modernių technologijų diegimas ir siekis išsaugoti tradiciškai gerus Lietuvos kelius – atsakingas šių dienų uždavinys. LAKD valdo daugiau kaip 21 tūkst. km valstybės kelių, kurių buhalterinė vertė didesnė nei 6,5 mlrd. Lt, o atkuriamoji vertė dar iki 10 kartų didesnė. Tai yra ne tik žymi valstybės kapitalo dalis, bet ir viso kito šalies turto vertės kitimo veiksnys.
Keliai yra tradiciškai stipraus šalies transporto sektoriaus ir visos šalies ekonomikos pagrindas. LAKD pagrindinis veiklos prioritetas yra užtikrinti saugų eismą, tačiau ne mažiau svarbūs ir kiti tikslai - tenkinti visuomenės ir kelių naudotojų poreikius, dirbti ekonomiškai ir efektyviai, sudarant tinkamas eismo sąlygas, kad susisiekimas valstybinės reikšmės keliais būtų saugus, greitas, patogus, nekenktų aplinkai, tobulinti kelius ir jų tinklą.
„Keliai tai yra valstybės organizmo stuburas ir kraujagyslės. Jais besirūpinantys direkcijos profesionalai siekia parodyti savo pagarbą visuomenei“, – apie kelininkų darbuotojų kuriamą vertę kalba LAKD vadovas Skirmantas Skrinskas.
LAKD įkurta 1991 metų kovo 1 d. Jai patikėtus kelius prižiūri 11 valstybės įmonių. Jos įkurtos kiekvienoje apskrityje, o Vievyje veikia valstybės įmonė „Automagistralė“, kuriai pavesta rūpintis magistraliniais keliais Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir Vilnius–Panevėžys.

 

 

Atnaujinta (Trečiadienis, 24 Spalis 2012 13:28)

 

Rašyti komentarą


Security code
Atnaujinti

Sekite mus Facebook'e
Lankytojai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas